Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις Χρήσης

Τo www.Ornitalia.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας αυτής και του περιεχομένου της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου της σελίδας. Απαγορεύεται η τροποποίηση αυτής της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με κανένα τρόπο, η αναπαραγωγή της ή δημόσια παρουσίασή της ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή η χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό αν δεν έχει προηγηθεί σχετική άδεια.

Μεταβολές - Τροποποιήσεις 

Τo www.Ornitalia.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη γνωστοποίησή τους και κάθε χρήσης της σελίδας κατόπιν τέτοιων αλλαγών θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών.

Περιορισμός Ευθύνης

Η www.Ornitalia.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το www.Ornitalia.gr, οι υπάλληλοί του ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής πελατείας, απώλεια ή ζημιάς περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή ή την παρουσίαση της παρούσης ιστοσελίδας .

ΚΑΛΑΘΙ  

Δεν υπάρχουν προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €